1948, Dec. 4 Kiukiang to Shanghai Gold Yuan cover

Close Window