[ Return to "1923 July 7 Ningpo 1c local red band cover (2 images)" ]

Bidding History For 1923 July 7 Ningpo 1c local red band cover (2 images)


Bidder Bid Proxy Bid Date/Time
ho****m
(Current High Bidder)
$190.00 No May 31, 2022 11:49:45 PM
gu****m $180.00 No May 31, 2022 11:22:19 PM
ho****m $170.00 Yes May 31, 2022 11:03:53 PM
gu****m $160.00 Yes May 31, 2022 11:03:53 PM
ho****m $160.00 Yes May 31, 2022 11:03:53 PM
gu****m $150.00 Yes May 31, 2022 11:03:53 PM
ho****m $140.00 No May 31, 2022 11:03:53 PM
gu****m $130.00 No May 31, 2022 9:57:56 PM
ke****m $120.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
gu****m $110.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
ke****m $100.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
gu****m $95.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
ke****m $90.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
gu****m $85.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
ke****m $80.00 Yes May 31, 2022 9:57:47 PM
gu****m $75.00 No May 31, 2022 9:57:47 PM
ke****m $70.00 No May 31, 2022 7:03:49 PM
ja****m $65.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ke****m $60.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ja****m $60.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ke****m $55.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ja****m $50.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ke****m $49.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ja****m $48.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ke****m $47.00 Yes May 27, 2022 8:06:47 PM
ja****m $46.00 No May 27, 2022 8:06:47 PM
ke****m $45.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $44.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $43.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $42.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $41.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $40.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $39.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $38.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $37.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $36.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $35.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $34.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $33.00 Yes May 27, 2022 8:06:34 PM
ja****m $32.00 No May 27, 2022 8:06:34 PM
ke****m $31.00 No May 26, 2022 11:39:08 PM
lw****m $30.00 No May 15, 2022 1:13:02 PM